Những mẫu đơn xin nghỉ phép thuyết phục nhất bằng tiếng Việt

    – Nghỉ phép là một trong những chế độ mà người lao động nào cũng có nhu cầu. Visa Global xin giới thiệu những mẫu Đơn xin nghỉ phép chuẩn, thông dụng và thuyết phục nhất hiện nay.

>>> Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về đơn xin nghỉ phép tiếng Anh hoặc song ngữ Anh Việt xin đọc Tại đây <<<

Mẫu đơn xin nghỉ phép Tiếng Việt

    – Nếu bạn đang làm ở công ty, có thể sử dụng mẫu có quốc hiệu hoặc không có quốc hiệu. Với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… đang làm tại cơ quan nhà nước, bắt buộc sử dụng mẫu đơn có quốc hiệu.

 

Mẫu đơn xin nghỉ phép 01: Đơn xin nghỉ phép Công ty

 

   Tải về 

 

Mẫu đơn xin nghỉ phép 02 Đơn xin nghỉ phép của giáo viên

Tải về

 

 Mẫu đơn xin nghỉ phép 03: Đơn xin nghỉ phép của học sinh

Tải về

Mẫu đơn xin nghỉ phép 04: Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương

Tải về

Đơn xin nghỉ phép 05: Đơn xin nghỉ phép của công chức

Tải về

Hy vọng những mẫu đơn nghỉ phép này của Visa Global sẽ giúp bạn hoàn thành việc xin nghỉ phép suông sẽ. 

Tin khác